U bent hier:

Disclaimer

Disclaimer e-mail berichten

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

PayByLink B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Gedane uitingen in dit bericht zijn voor rekening van de auteur en representeren niet noodzakelijkerwijs de mening van PayByLink B.V. tenzij anders uitdrukkelijk vastgelegd en de afzender hiertoe geautoriseerd is. PayByLink B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PayByLink B.V. niet toegestaan.

Op alle werkzaamheden door PayByLink B.V. uitgevoerd en op alle aan PayByLink B.V. gegeven opdrachten zijn – tenzij expliciet anders overeengekomen – onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een exemplaar zenden wij u op uw verzoek per omgaande kosteloos toe. 

Trust Guard